איזה הוא חכם - הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדיי, השכלתי" (תהילים קי"ט, צ"ט). איזה הוא גיבור - הכובש את יצרו, שנאמר "טוב ארך אפיים, מגיבור" (משלי ט"ז, ל"ב). איזה הוא עשיר - השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך" (תהילים קכ"ח, ב'): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. איזה הוא מכובד - המכבד את הבריות, שנאמר "כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו" (שמואל א' ב', ל').

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ בן זומא, פרק א', משנה ד' }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©