הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה; דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ עקביא בן מהללאל, פרק ג', משנה א' }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©