אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד; ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד; ולא כל המרבה בסחורה, מחכים; ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ה' }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©