אם יאמר לך אדם: יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין, יגעתי ומצאתי - תאמין.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת מגילה
{ רבי יצחק, דף ו, ע"ב }

8.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©