מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית.

- אלברט אינשטיין

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©