החינוך הוא תהליך מכוון, הבא להכשיר את החניך לחייו בעתיד, בלא לקפח את חייו שבהווה אלא במידת ההכרח המינימלית.

- עקיבא ארנסט סימון

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©