הלמידה החשובה ביותר עשויה להיות, הינה, וחייבת להיות אישית, וולונטארית ומעורבת בחיים.

- רנאלד גרוס

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©