אתם רואים את הפרה הזאת? אז היא פונקציה.

- מורה למתמטיקה
{ בית-ספר הימלפרב }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©