לממשלה שלנו יש שני סוגי משמיצים: אלו המפיצים שקרים, ואלו המספרים עליה את האמת.

- שלום רוזנפלד

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©