אנשים לעולם לא יוצרים רוע בצורה מלאה כל כך ובכזו רוממות-רוח כפי שקורה כשהם פועלים מתוך עקרון.

- גלוריה סטיינם

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©