כשאתה סוף סוף מגיע בזמן, כולם מאחרים.

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©