בעלי חיים לעולם אינם הורגים לשם ספורט. האדם הוא בעל החיים היחיד, שלגביו עינוי ומוות של ייצור אחר הוא דבר המשעשע כשלעצמו.

- זיגמונד פרויד

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©