אין מכסות הגירה למדינות ערב כמו שאין פקקים בדרך לירוחם!

- מורה להיסטוריה

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©