כשסוף סוף הכנת שיעורים, המורה לא יטרח לבדוק.

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©