כשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה.

- מדרש תנחומא
{ פרשת נח, סימן ו' }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©