תחילתו של יצר הרע הוא להכנס ללב האדם כאורח, ואז לבסוף נעשה בעל הבית על האדם.

- רבי צדוק הכהן מלובלין
{ מתוך הספר "ישראל קדושים" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©