בן כפר, גם כשנעשה למלך, ממשיך לשאת את סלו על הראש.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת מגילה
{ רש''י, דף ז', ע"ב }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©