אני לא יכולה לענות ל-4 ביחד. אי לכך ובהתאם לזאת אני לא עונה לאף אחת.

- מורה ללשון

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©