לך על זה, אנחנו מאחוריך... רחוק (אבל) מאחוריך.

- עמוס שוסט

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©