ברגע שעבד מאמין כי לא ימשיך להיות עבד, כבליו נושרים. הוא משחרר את עצמו ומורה את הדרך לאחרים. חירות ועבדות הם מצבים נפשיים.

- מהאטמה גנדי

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©