קיימים שני מצבים בהם הגבר לא מבין את האישה: לפני הנשואין ואחרי הנשואין.

- לא ידוע

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©