רוב האנשים אינם מסוגלים לחשוב, הנותרים אינם מוכנים לחשוב, החלק הקטן שאכן חושבים אינם עושים זה היטב.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "די זמן לאהבה" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©