דרכי פעולה - בשעת ספק, בשעת צרה, רוץ סחור סחור, צווח וצעק.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "החתול העובר דרך קירות" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©