מרצה: "אני מאמין בך שהחישובים נכונים".

סטודנט: "אני מקווה שאני אאמין בעצמי".

מרצה: "תאמין בעצמך, ולא רק בפונקציות מרוכבות".

- מרצה למתמטיקה
{ המכללה למנהל, ראשל"צ }

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©