מי שטורח בערב שבת עייף בשבת.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "החתול העובר דרך קירות" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©