נשים נבראו על מנת שנאהב אותן ולא על מנת שנבין אותן.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "החתול העובר דרך קירות" }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©