מחר שבעת נשרים אראה, כוכב שביט גדול יתגלה וקולות יבקעו מן הסערה לבשר דברי ביעותים נוראיים. היקום הזה אף פעם לא היה סביר - אני חושש שבנו אותו על פי מכרז ממשלתי.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "מספר החיה 666" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©