נפלאות הן דרכי האל, הממשלות והנשים ואל לו לבן תמותה לנסות ולהבינן.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "די זמן לאהבה" }

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©