הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעוס עליהן וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבינותי, והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל, אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו, ורגז - יאמר לו: רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך; ודעתי קצרה.

- הרמב"ם
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות תלמוד תורה, פרק ד', סימן ד' }

8.8
 

ציטוטים קשורים (2):

"
אין ראוי שתתבייש לשאול כאשר אינך יודע - כדי שתדע, ואל תתבייש כששואלים אותך במה שאינך יודע, שתאמר איני יודע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.4
 
"
כשאיש חכם לא מבין, הוא אומר: "אני לא מבין". הטיפש והלא מתורבת מתביישים בבורותם. הם נשארים בשקט כאשר שאלה פשוטה יכולה להעניק להם חוכמה.
{ מתוך הספר "יוצרי האלים" }
9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©