כל אדם עוטה אור הבוקע ועולה השמיימה, וכשנפגשות שתי נשמות אשר זו לזו נועדו מתלכד אורן לאלומה אחת וקרן אור גדולה שבעתיים מבהיקה מהוויתן האחת.

- הבעל שם טוב

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©