האהבה על חדוותיה, מזככת ומחדדת את חוש הראיה.

- הלן קלר

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©