אף חוד לא נשאר שלם במשך שיעור שלם.

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©