אנשים תמיד מוכנים להתנדב, עד... רגע הביצוע.

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©