לא חשבתי שמחמת הסכנה עלי לנהוג שלא כבן חורין.

- סוקרטס

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©