האמת היא מה שמתפלל בתוך האדם, והאדם עומד תמיד בתפילה בחיותו חיי אמת.

- עימנואל סווידנבורג

5.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©