תמיד קל יותר להשיג בת-זוג אם אתה כבר תפוס.

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©