כשבסופו של דבר תקנה מספיק זכרון, לא יהיה לך מספיק מקום בדיסק הקשיח.

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©