מנהיגות אינה מוחשית, לכן אף נשק לא הצליח להחליף אותה.

- עומר ברדלי

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©