אתם משלימים האחד את השני בצורה כה מושלמת, עד שאי-אפשר לדמיים אתכם אחד בלי השנייה.

- יוסף מגן

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©