יהי רצון שתצמחו ותצמיחו יחד, זה עם זה, בגיל וברינה, תחת ברית הנישואין.

- יוסף מגן

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©