לעשות את הבלתי אפשרי רק אומר שהבוס יוסיף את זה לרשימת המטלות השבועיות שלך.

- דאג לארסון

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©