איסור המאכלות האסורות, מכשיר לקנות את מדת ההסתפקות ועצירת תאוות האכילה.

- הרמב"ם
{ מתוך הספר "מורה נבוכים" }

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©