לצדיקים אין בונים מצבה על קברותיהם, שדבריהם הם זכרונם.

- הרמב"ם
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות אבלות, פרק ד', סימן ד' }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©