להתערבב ולא להבלע, רושם בתוך יומן מסע.

- אביב גפן
{ מתוך השיר "יומן מסע" }

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©