לעולם אל תתני לשוטה לנשק אותך או לנשיקה לשטות בך.

- לא ידוע

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©