לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת מגילה
{ רבי חנינא, דף לג, ע"א }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©