תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב.

- ג'ון דיואי

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©