על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ שמעון הצדיק, פרק א', משנה ב' }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©