העורבים נשמעו כקוראים בשמו, חשב לעצמו מר קע.

- ג'ק הנדי
{ מתוך הספר "מחשבות עמוקות" }

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©