לכך נבראו לאדם שתי עינים ושתי אזניים ושני נחיריים ופה אחד לומר, שימעט בדיבורו.

- לא ידוע
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©